Projekt ist Ende, Sie können nicht es fördern
Insgesamt gewählt 88/100 Stk (88%)
Erforderliche Menge 100 Stk
Projekt endet bis ENDE

Určitě je mezi vámi spousta lidí, kteří si oblíbili earthcache. I já mezi ně patřím. A určitě jste při nějaké z nich narazili na paleontologii, trilobity a další zkameněliny. Jedním z nejznámějších paleontologů je věděc, který působil i v našem regionu, Joachim Barrande.

Narodil se 11.srpna 1799 v Saugues ve Francii a zemřel 5. října 1883 ve Frohsdorfu v Dolním Rakousku.

V roce 1826 se stal vychovatelem vnuka krále Karla X a po revoluci v roce 1830 následoval francouzský dvůr do exilu. Tato cesta jej brzy zavedla do Čech na zámek Buštěhrad a následně na Pražský hrad. Díky svému postavení a zájmům se rychle ocitl v kontaktu s českými kulturními kruhy. Mezi jinými se seznámil s historikem Františkem Palackým a s jedním ze zakladatelů dnes Národního muzea v Praze hrabětem Kašparem Šternberkem. Při posuzování možnosti stavby koněspřežné železniční trati údolím Berounky odhalil velmi bohatá naleziště zkamenělin (zejména trilobitů) u Skryjí a Týřovic. S touto problematikou byl již v základu obeznámen a inspirován a tak zde našel doživotní objekt svého badatelského zájmu.

Na líci coinu je vyobrazena podobizna Joachima Barranda a na jeho rubu jeden jeho z nejznámějších nalezených trilobitů Hydrocephalus carens. Druh Hydrocephalus carens jsme vybrali z důvodu, že ho považujeme za jeden z dominantních druhů nalezených právě ve Skryjském kambriu, tedy v oblasti která se nachází nedaleko Rakovníka. Coin bude v průměru 5 cm a 3 mm široky (chceme aby coin připomínal pamětní minci) a vyroben bude ve 4 verzích.

  • Unlimit version - Antique Copper
  • Limit version- Antique Silver
  • Ultralimit version - Antique Gold
  • Donate version - Black Nickel
ENG

Surely, there is a lot of people who have liked earthcaches. I also belong to them. And you surely met with some of them paleontology, trilobites, and other fossils. One of the most famous paleontologist is the scientist who was active also in our region, Joachim Barrande.He was born on August 11, 1799 in Saugues in France and he died on October 5, 1883 in Frohsdorf in Lower Austria.

In 1826, he became the tutor of the grandson of the King Charles X. and sfter the revolution, he followed the French Royal Court to exile. This journey put him soon to Bohemia to the castle of Bustehrad and subsequently to the Prague Castle. Due to his position and his interests, he appeared in contact with Czech cultural circles. Among others, he got acquainted with the historian Frantisek Palacky and with one of the founders of the current National Museum count Kaspar Sternberk. While judging the possibility of construction of a horse-drawn railway through the valley of the river of Berounka, he discovered very rich sites of fossils (especially trilobites) around Skryje and Tyrovice. Basically, he was already familiar with this issue and he was inspired by it. So he found his lifelong object of his scientific interest.

On the obverse of the coin, the portrait of Joachim Barrande is depicted and on the reverse of it, one of the most well known trilobites hydrocephalus carens is portrayed. We have chosen the kind of hydrocephalus carens for that reason it is considered being one of dominant kinds founded just in the cambrium of Skryje i. e. in the area closed to Rakovnik. The diameter of the coin will be 5 cm and its width will be 3 mm. It will be manufactured in 4 versions.

  • Unlimit version - Antique Copper
  • Limit version- Antique Silver
  • Ultralimit version - Antique Gold
  • Donate version - Black Nickel
Keine news gesucht

Nelimitní edice (0 Die Anzahl der verfügbaren Belohnungen)

bis 200,00 Kč
Lieferung - Podzim 2017
Nelimitní verze geocoinu

Limitní edice (10 Die Anzahl der verfügbaren Belohnungen)

bis 300,00 Kč
Lieferung - Podzim 2017
Limitní verze geocoinu (vyrobena v počtu 50 ks)

Sada nelimitní a donátorská mince (0 Die Anzahl der verfügbaren Belohnungen)

bis 500,00 Kč
Lieferung - Podzim 2017
Sada s nelimitního geocoinu a donátorské verze (donátorskou verzi lze získat pouze podporou tohoto projektu). Sada celkem obsahuje dvě verze geocoinu.

Sada limitní, nelimitní a donatorské mince (10 Die Anzahl der verfügbaren Belohnungen)

bis 850,00 Kč
Lieferung - Podzim 2017
Sada limitní, nelimitní a donatorské minci (limitní vyrobena v počtu 50ks a donátorská verze možno získat pouze podporou projektu). Sada celkem obsahuje tři verze geocoinu.

Limitní sada (10 Die Anzahl der verfügbaren Belohnungen)

bis 1 050,00 Kč
Lieferung - Podzim 2017
Kompletní sada všech vyrobených limitních verzí mince ( limitní vyrobena v počtu 50ks, ultra limitní vyrobena v počtu 20ks a donátorská verze možno získat pouze podporou projektu). Sada celkem obsahuje tři verze geocoinu.

Kompletní sada (10 Die Anzahl der verfügbaren Belohnungen)

bis 1 200,00 Kč
Lieferung - Podzim 2017
Kompletní sada všech vyrobených verzi mince (nelimitní, limitní vyrobena v počtu 50ks, ultra limitní vyrobena v počtu 20ks a donátorská verze možno získat pouze podporou projektu). Sada celkem obsahuje čtyři verze geocoinu.