Project ended, it cannot be supported
Total support 160/100 pc (160%)
Needed 100 pc
The project ends in FINISHED

Antique Copper - Nelimitní verze ( No limit geocoin )

Antique Silver - Limitní verze ( Limit geocoin )

Antique Gold - Super limitní verze (Super Limit geocoin - 20pcs)

Black Nickel - Donátorská verze ( Donor geocoin )

CZ:

Dlouho jsme přemýšleli nad vzhledem geocoinu k níže uvedené události. Padaly nápady na zobrazení ztroskotaného stroje, nebo geocoin ve tvaru letadla či vyznamenání atd.

Nakonec jsme zvolili téměř klasický kulatý tvar, přes který jsme nechali vyniknout letající pevnost, která bude v plastickém (3D) provedení vystupovat z výškoměru (měřáku), který má měrky po stranách z vyšší hrany svážující se do středu mince. Textura pod letadlem symbolizuje oblohu.

Zadní strana připomíná místo pádu letounu u Slaného.

Geocoin je 4 mm silný a v průměru má 60 mm.

Geocoin se bude vyrábět ve čtyřech různých provedeních. Ve verzi nelimitní, která bude volně v prodeji i po skončení akce (v případě realizace), ve verzi limitní vyrobené v počtu 50 ks, ve verzi superlimitní vyrobené v počtu 20 ks a ve verzi donátorské, kterou bude možné získat pouze v sadě formou podpory projektu (vyrobí se přesný počet pouze pro donátory mince, kteří si ji vybrali v sadě).

Událost inspirujíci vznik geocoinu:

Dne 2.března 1945 se vzneslo 1232 bombardéru od 8.letecké armády USAAF (Fortressy a Liberátory) doprovázených 774 doprovodnými stíhacími letouny (Mustangy a Thunderbolty). Měli kurz Německo, kde měli zničit několik závodu na pohonné hmoty. Na odpor vzlétlo asi 200 Německých letounu od IX. Fliegerkorpsu. Vzdušný boj se odehrával nad Saskem a několik střetu také nad Čechami. 1.Air Division se 450 letadly typu B17 spolu se 272 Mustangy (P-51) mělo za cíl rafinerie v Bohlenu a Rositzu, tam odhodilo bomby pouze 129 stroju. Dalších 255 Fortressu dalo prednost dalšímu cíli, jímž byla Saská Kamenice. Při té příležitosti dopadlo i několik pum na Ústí nad Labem. Přílet nad České území byl zaznamenán v prostoru Duchcova kolem 10,19h. Většina Američanu měla prázdné pumovnice a nad českým územím měli učinit otočku na ceste k domovu. Obrátka svazu nastala mezi 10.40 a 11.00h západně od Prahy, přibližně v prostoru Kladna a Slaného. A právě zde napadlo svaz asi 15 FockeWulfu Fw 190A-9 a D-9 ze sestavy II/JG 301, kteří startovali ze základny Stendal kolem10.15h. Němečtí piloti zaútočili téměř okamžitě. Ovšem stíhací Mustangy od 352.Fighter Group byli na místě a krvavě s ními zúčtovali. Přesto se jim podařil jeden sestřel. V 10.36 hodin se stal obetí bombardér B17-G výrobního čísla 44-6573. Náležel do sestavy 603 Sqadrony 398.Bomber Group. Před dopadem se oddělila zadní část letounu z níž vyskočili dva členové z devítičlenné posádky, zadní a boční střelec. Zadní střelec přistál několik kilometru od trosek, mezi obcemi Olšany a Brandýsek. Při doskoku si však zlomil ruku o telegrafní sloup. Po zadržení místními četníky byl nejprve ošetřen tamejším lékařem a pak dopraven vojenskou sanitkou do lazaretu ve Slaném. Osud druhého střelce není znám a později byl prohlášen za mrtvého. Ostatní členové osádky bohužel zahynuli v troskách letadla.

Osádku bombardéru tvořili tito američtí letci:

Pilot: 2/Lt. Donald R. CHRISTENSEN (O-780518), California
Co-pilot: 2/Lt. William H. LOVE (O-781350), California
Navigátor: 2/Lt. Harry OSTROW (O-1593155), Pennsylvania
Bombometčík: 2/Lt. John V. GUSTAFSON (O-717485), Illinois
Mechanik: Sgt. Robert W. DUDLEY (35558750), Ohio
Radista: Sgt. Elmer G. GURBA (35052024), Ohio
Strelec: Sgt. Albert S. CARLISLE Jr. (31340415), Vermont
Strelec: Sgt. Kenneth J. PLANTZ (17143904), Minnesota
Strelec: Sgt. Selmer K. HAAKENSON (19069763), North Dakota

Další podrobnosti a vzpomínky na poslední let Boeing B-17G-55-DL "Flying Fortress" sér. císlo 44-6573 naleznete v diskusním fóru venovanému bojum našich i zahraničních letcu v období 2.světové války na http://hloubkari.cz/forum/index.php?topic=169.0 

 

English description :

We have been thinking for a long time about the appearence of the geocoin for the event mentioned below. We had some ideas about the apearence of wrecked machine or about the shape of the aeroplane or medal.

Finally we chose classical round shape through which we let surpass the flying fortress, which is going to be in plastic 3D design. The fortress will step out from the altimetr. The texture under the aeroplane symbolises the sky.

The backside reminds the location of the aeroplane crash in Slaný.

The geocoin will be made in four different types. No limit version which is going to be on sale even after the end of the event. Limit version which contains 50 pieces, super limit version contains 20 pieces and donor version which can be obtained just in the set if you support the project. (We will make the exact quantity just for the donators of the coin, who have chosen it in the set.)

The description of the historical event of 2 March 1945: On the 2 March 1945, 1235 bomber planes took off from the 8th aerial army USAAF (Fortress and Liberators) followed by 774 accompanying fighter planes (Mustangs and Thunder folly). They flew in the direction to GERMANY. They were supposed to destroy several manufactures of fuel. In response 200 Germany planes took off  from IX. Fliegerkorpsu. The air battle took place over Saxony (Germany) and BOHEMIA. Their targets were refinery in Bohlen a Rositsu. Several bombs were thrown at the town Ústí nad Labem. The American fighter planes were detected near the town Duchcov at about 10,19 o clock. Most of them were without bombs. They were supposed to return home. Although they were attacked by Focke Wulfu Fw 190A-9 and D9 in the area over Kladno and Slany. At 10,36 o clock one of the victims was bomber B–17G S.N. 44-6573. Before the crash the plane split into several parts and only two pilots (back shooter and side shooter) of whole crew (9 members) jumped out of the plane. The first one landed a few kilometres from the wreck between villages Olšany and Brandýsek. During the landing he broke his arm. And then was examined by a local doctor and was taken to the hospital in Slaný. We do not know anything about 2.shooter and later was claimed as dead. Other crew members unfortunately died during the crash.  

In the Aircraft crew were this American Pilots:

The Pilot: 2/Lt. Donald R. CHRISTENSEN (O-780518), California
The Co-pilot: 2/Lt. William H. LOVE (O-781350), California
The navigating officer: 2/Lt. Harry OSTROW (O-1593155), Pennsylvania
The bomb dropper: 2/Lt. John V. GUSTAFSON (O-717485), Illinois
The erk: Sgt. Robert W. DUDLEY (35558750), Ohio
The wireless operator: Sgt. Elmer G. GURBA (35052024), Ohio
Shooter: Sgt. Albert S. CARLISLE Jr. (31340415), Vermont
Shooter: Sgt. Kenneth J. PLANTZ (17143904), Minnesota
Shooter: Sgt. Selmer K. HAAKENSON (19069763), North Dakota

 

Finální návrh geocoinu

Finální návrh geocoinu

Děkujeme za podporu! Dosáhli jsme 100%


Vzorky geocoinu - podívejte se na všechny verze, které se budou vyrábět

Vzorky geocoinu - podívejte se na všechny verze, které se budou vyrábět

Geocoiny se budou vyrábět ve verzích:

Antique Copper - nelimitní verze
Antique Silver - limitní verze (max 50ks)
Antique Gold - limitní verze (max 20ks)
Black Nickel - Donátorská verze (pouze pro donátory)

Kompletní sada - Complete pack (10 The number of available rewards)

by 1 200,00 Kč
Delivery time - 21.12.2015
Cz: Kompletní sada všech vyrobených verzi mince (nelimitní, limitní (vyrobena v počtu 50ks), ultra limitní (vyrobena v počtu 20ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje čtyři verze geocoinu.

EN: The complete pack of all versions of coins ( no limit, limit ( made 50 pieces), ultra limit (made 2O pieces) and donator version (possible to get only if you support the project)). Altogether the pack contains four versions of geocoin.

Sada nelimitka a donátorská mince - No limit pack and donator coin (0 The number of available rewards)

by 550,00 Kč
Delivery time - 21.12.2015
Cz: Sada s nelimitní a donatorskou mincí (limitní ( donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje dvě verze geocoinu.

EN: The pack with no limit and donator coin ( limit ( donator version (possible to get only if you support the project)). The pack contains two versions of geocoin.

Limitní edice - Limit edition (10 The number of available rewards)

by 300,00 Kč
Delivery time - 21.12.2015
Cz: Limitní geocoin (vyroben v počtu 50ks).

EN: Limit geocoin (made 50 pieces).

Limitní sada - Limit pack (10 The number of available rewards)

by 1 050,00 Kč
Delivery time - 21.12.2015
Cz: Kompletní sada všech vyrobených limitních verzí mince ( limitní (vyrobena v počtu 50ks), ultra limitní (vyrobena v počtu 20ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje tři verze geocoinu.

EN: Complete pack of all made limit versions of coin ( limit ( made 50 pieces), ultra limit (made 2O pieces) and donator version ( possible to get only if you support the project)). Altogether the pack contains tree versions of geocoin.

Sada s limitní, nelimitní a donatorskou mincí - Pack of limit, no limit and donator coin (10 The number of available rewards)

by 850,00 Kč
Delivery time - 21.12.2015
Cz: Sada s limitní, nelimitní a donatorskou minci (nelimitní, limitní (vyrobena v počtu 50ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje tři verze geocoinu.

EN: Pack of limit, no limit and donator coin ( no limit, limit (made 5O pieces) and donator version (possible to get only if you support the project)). Altogether the pack contains tree versions of geocoin.

Sada limitka a donátorská mince - Limit pack and donator coin (10 The number of available rewards)

by 650,00 Kč
Delivery time - 21.12.2015
Cz: Sada s limitní a donatorskou minci (limitní (vyrobena v počtu 50ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje dvě verze geocoinu.

EN: The pack of limit and donator coin (limit (made50 pieces) and donator version ( possible to get only if you support the project)). Altogether the pack contains two versions of geocoin.

Nelimitní geocoin - No limit geocoin (0 The number of available rewards)

by 200,00 Kč
Delivery time - 21.12.2015
Cz: Nelimitní verze geocoinu

EN: No limit version of geocoin