Project ended, it cannot be supported
Total support 108/100 pc (108%)
Needed 100 pc
The project ends in FINISHED

Moravský kras je největší krasovou oblastí v Česku a patří také mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Na celém území se nachází přes 1100 jeskyní. Na ploše 100 km2 jsou vyvinuty povrchové i podzemní krasové jevy. Pro svoji výjimečnost byl Moravský kras v roce 1956 vyhlášen Chráněnou krajinnou oblastí. Mezi hlavní lákadla kromě známé propasti Macocha patří 5 zpřístupněných jeskyní a to: Punkevní jeskyně, Kateřinská jeskyně, Sloupsko-šošůvské jeskyně, jeskyně Balcarka a jeskyně Výpustek. Nejznámější ponornou řekou v této lokalitě je Punkva dlouhá 27 km, jejíž vody pod zemí putují skrze Amatérské jeskyně, Macochu a Punkevní jeskyně. Amatérské jeskyně jsou se svojí délkou 40 km nejdelším jeskynním systémem v Česku, z důvody ochrany však nejsou veřejnosti přístupné. Stejně tak se nepodíváte do jeskyně Býčí skála, která je známa unikátním nálezem bronzové sošky býčka a také tzv. ,,halštatského pohřbu“. Nedaleko Býčí skály vyvěrá Jedovnický potok, který svou pouť začína v Rudickém propadání. Kromě zmíněných jeskyní a nádherné přírody se na území Moravského krasu nalézá také několik významných kulturních a technických památek, k nimž bezesporu patří poutní kostely Jména Panny Marie ve Křtinách a Panny Marie Bolestné ve Sloupu, dále také Františčina Huť u Adamova či větrný mlýn v Rudici.

Po velkém úspěchu geocoinu Sněžka přicházím ve spolupráci s Geocin4you s novým návrhem dalšího netradičního coinu s ,,dírou“, který jsem tentokrát věnoval Moravskému krasu a především jeho jeskyním. Ústřední motiv oválného coinu tvoří 3D pohled do jeskyně s typickými stalagmity, stalaktity a letícím netopýrem, který je úzce spjat nejen s jeskyněmi, ale i se samotnou Chráněnou krajinnou oblastí Moravský kras, v jejímž znaku se nachází. Strany geocoinu lemují názvy všech zpřístupněných jeskyní Moravského krasu a propasti Macocha, jejíž dno je součástí prohlídky Punkevní jeskyně. Mezi jednotlivými názvy jeskyní jsou malí netopýři, kteří by na hotovém coinu měly být vyplněny fosforeskující barvou, která svítí ve tmě!

 

Punkevní jeskyně

Punkevní jeskyně se nachází v severní části CHKO Moravský kras v Pustém žlebu. Objevitelem se stal Karel Absolon, který postupně objevoval její části v letech 1909 - 1933. Jeskyní protéká řeka Punkva. Na systém jeskyní se také napojuje propast Macocha a je součástí systému Amatérské jeskyně. Prohlídková trasa začíná v Předním dómu (4 m dlouhý stalaktit Strážce, stalagnát Salmův sloup, Zrcadlové jezírko), odkud se po projití sifonem stoupá po schodech do Reichenbachova dómu. Následuje sestup Stalagmitovou chodbou do Zadního dómu (dvojice stalagmitů Trpaslík a Váza s rovnou plochou na vrcholu, skupina Turecký hřbitov a dlouhý stalaktit Jehla). Dále se prochází síní U Anděla (mohutný stalagnát kombinovaný s rozměrnými sintrovými kůrami a záclonami) a odtud se 100 m dlouhou raženou štolou vchází na dno propasti Macocha. Ze dna propasti se sestoupí k přístavišti a následuje podzemní plavba po říčce Punkvě se zastávkou v Masarykově dómu (velké množství brček a hůlkových stalaktitů, mohutný prosvětlený stalagnát Husův sloup). Plavba a prohlídka končí v místech vývěru Punkvy.

 

Kateřinská jeskyně

Kateřinská jeskyně není mnoho vyzdobena krápníky jako ostatní jeskyně Moravského krasu. Avšak se zde nachází největší jeskynní prostora v ČR, zvaná Hlavní dóm (délka 97 m, šířka 44 m, výška 20 m), kde jsou díky výborné akustice konány hudební a pěvecké koncerty. Název Kateřinská jeskyně je odvozen od pověsti o malé Kateřince, která v jeskyni zahynula, když v ní hledala zatoulanou ovečku. Kateřinská jeskyně byla též bohatým nalezištěm kostí pleistocénních zvířat, především medvědů. Pro veřejnost je otevřena od roku 1910. Další částí jeskyně je nová Kateřinská jeskyně, která byla objevena až roku 1909 pracovní skupinou profesora Karla Absolona. Mezi nezajímavější krápníkové útvary patří bambusový lesík a efektně nasvícený stalagmit Čarodějnice.

 

Slouspko-šošůvské jeskyně

Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou rozsáhlým komplexem dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí vytvořených ve dvou patrech. Eliščina jeskyně a Brouškova pohádková síň se stalagmitem Svícen patří mezi nejkrásnější části prohlídky. Prohlídkové trasy Sloupsko-šošůvských jeskyní jsou spojeny s prohlídkou jeskyně Kůlna, kde byly nalezeny části lebky neandrtálského člověka asi 120 000 let staré. Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou také charakteristické křehkou a barevnou krápníkovou výzdobou. Uvnitř se také nachází Nagelova propast, která se svou hloubkou 90 m patří mezi nejhlubší podzemní propast v ČR. Jeskyně jsou podzemním tokem Sloupského potoka spojeny s největší českou jeskyní - Amatérskou. Spolu s ní pak tvoří jeskyní systém o celkové délce téměř 40 km.

 

Jeskyně Balcarka

Pět metrů vysoký vchod do jeskyně Balcarky je známý odnepaměti, byla zde nalezena ohniště a různé nástroje ze starší doby kamenné a kosti čtvrtohorních zvířat. Od roku 1923 byla jeskyně postupně objevována Josefem Šamalíkem, v roce 1936 byly jednotlivé části jeskyně spojeny v jeden celek. Jeskyně tvoří složitý systém, vystupující ve dvou výškových úrovních spojených vysokými dómy. Na vzniku jeskyně se podílely vody Lopače a Krasovského potoka, jejichž ponory se nyní nachází severně a jižně od jeskyně. Dóm zkázy a Fochův dóm jsou jedny z největších prostor v Moravském krasu. Krápníková výzdoba je jednou z nejkrásnějších z veřejnosti přístupných českých jeskyní. Významné části jeskyně jsou kromě dómů Rotundy, Galerie, Popeluška a Jubilejní dómy Masarykovy. Neznámějším krápníkem této jeskyně je šikmý stalaktit Handžár popírající zákony gravitace.

 

Jeskyně Výpustek

Jeskyně Výpustek se nachází ve střední části CHKO Moravský kras nedaleko Křtin. Formována byla činností jednoho ze zdejších potoků. Jeskyně byla známá již od nepaměti, osídlena byla již před 15 000 lety. První zprávy o jeskyni pocházejí z roku 1608, kdy byla jeskyně popisována jako Dračí jeskyně nedaleko Křtin. Jeskyně byla podrobně zmapována a prozkoumána v devatenáctém století Hugo Františkem Salmem a později Karlem Absolonem, délka známých chodeb dosahuje okolo 2 km. Těžba na začátku 20. století vedla ke zničení většiny možných archeologických nálezů. I tak je však významnou paleontologickou lokalitou, jedním z mála evropských nalezišť kompletních koster zvířat z období starohor. Nejedná se však o klasickou jeskyni, protože v ní nenajdete téměř žádné krápníky a polovina prohlídky vede bunkrem. Nešetrné úpravy, které mají za důsledek dnešní vzhled, byly provedeny čs. armádou, která zde v roce 1936 vybudovala muniční sklady. Za 2. světové války zde byla tajná podzemní továrna. Na konci války, ještě před opuštěním jeskyně, stačili Němci stroje zničit výbušninami a požárem, což ještě více zdevastovalo již tak velmi poničenou jeskyni. Podzemní prostory následně zůstaly opuštěné a víceméně volně přístupné. V roce 1961 do jeskyně přišla v pořadí třetí armáda, tentokrát československá lidová. Ta v jedné z hlavních chodeb vybudovala obří protiatomový kryt, který by v případě nouze sloužil jako záložní vojenské velitelství pro oblast jižní Moravy s kapacitou pro 250 důstojníků. Přísně utajovaný objekt byl armádou opuštěn na konci roku 2001. V roce 2006 byly prostory předány Správě jeskyní ČR. Po nezbytných stavebních úpravách byla jeskyně 1. března 2008 slavnostně otevřena a stala se tak pátou zpřístupněnou jeskyní Moravského krasu. 

Geocoin se bude vyrábět ve čtyřech různých provedeních. Ve verzi nelimitní (Antique Copper), která bude volně v prodeji i po skončení akce (v případě realizace), ve verzi limitní (Antique Silver) vyrobené v počtu 50ks, ve verzi super limitní (Antique Gold) vyrobené v počtu 20ks a ve verzi donátorské (Black Nickel), kterou bude možné získat pouze v sadě formou podpory projektu (vyrobí se přesný počet pouze pro donátory mince, kteří si ji vybrali v sadě).

Geocoin má rozměry 60mm na šířku a je 4mm silný.

 

 

Kovy jednotlivých verzí

Kovy jednotlivých verzí

2016-10-19 18:43:39

Milí kačeři, v poslední době jsem dostal spoustu dotazů ohledně toho, jakou ,,barvu" budou mít jednotlivé verze coinu. Většinou se takto rozhoduje až podle vzorků, ale pro tentokrát jsem se rozhodl je vybrat již nyní, aby všichni věděli, co vlastně objednávají... :) Nelimitní - Antique Copper Limitní - Antique Silver Ultralimitní - Antique Gold Donátorská - Black Nickel Doufám, že výsledné coiny (pokud se podaří dosáhnou jejich výroby) budou pěkné!

Nelimitní geocoin (0 The number of available rewards)

by 200,00 Kč
Delivery time - Podzim 2017
Nelimitní verze geocoinu

Limitní edice (10 The number of available rewards)

by 300,00 Kč
Delivery time - Podzim 2017
Limitní geocoin (vyroben v počtu 50ks)

Sada nelimitka a donátorská mince (0 The number of available rewards)

by 500,00 Kč
Delivery time - Podzim 2017
Sada s nelimitní a donatorskou mincí (limitní ( donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje dvě verze geocoinu.

Sada limitka a donátorská mince (10 The number of available rewards)

by 650,00 Kč
Delivery time - Podzim 2017
Sada s limitní a donatorskou minci (limitní (vyrobena v počtu 50ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje dvě verze geocoinu .

Sada s limitní, nelimitní a donatorskou mincí (10 The number of available rewards)

by 850,00 Kč
Delivery time - Podzim 2017
Sada s limitní, nelimitní a donatorskou minci (nelimitní, limitní (vyrobena v počtu 50ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje tři verze geocoinu.

Limitní sada (10 The number of available rewards)

by 1 050,00 Kč
Delivery time - Podzim 2017
Kompletní sada všech vyrobených limitních verzí mince ( limitní (vyrobena v počtu 50ks), ultra limitní (vyrobena v počtu 20ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje tři verze geocoinu.

Kompletní sada (10 The number of available rewards)

by 1 200,00 Kč
Delivery time - Podzim 2017
Kompletní sada všech vyrobených verzi mince (nelimitní, limitní (vyrobena v počtu 50ks), ultra limitní (vyrobena v počtu 20ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje čtyři verze geocoinu.