Project ended, it cannot be supported
Total support 216/100 pc (216%)
Needed 100 pc
The project ends in FINISHED

Velký státní znak Československé republiky (ČSR)

1918 – 1939

Po několika trackovacích předmětech a geocoinech, co jsme měli možnost vidět a zároveň i některé z nich vlastnit, jsme se rozhodli, že je čas na to vytvořit svůj vlastní. Nápadů bylo spoustu, témat rovněž tak. Ale přeci jen jedno téma nám je srdcem blízké, a to je historie naší republiky. Téma bychom měli, ale teď, které období, komu věnovat geocoin, kdo v dějinách něco dokázal? Otázek bylo spoustu a odpovědí ještě víc. Po pár týdnech usilovného zjišťování a pátrání, která osobnost či období bude pro nás klíčové, a nápad byl na světě.

Geocoin je věnován počátkům novodobých dějin naší republiky – tedy Československo a jeho Velký státní znak, který nás neskutečně uchvátil svou historií samotnou. A s kým spojit tento historický unikát, než s osobností nám všem známou – Tomášem Garrigue Masarykem.

Představujeme Vám návrh našeho geocoinu ve spolupráci s Geocoin4you, který je originální jak svým tvarem, tak i historií samotnou. Chceme, aby geocoin byl malým symbolem a vzpomínkou na období po první světové válce a ujmutí se moci prvním československým prezidentem T. G. Masarykem.

Na přední straně našeho geocoinu bude již zmiňovaný Velký státní znak Československa. Půjčili jsme si slova z webových stránek Úřadu vlády České republiky, abychom mohli přiblížit právě tento znak.

„Veliký znak republiky Československé skládá se ze štítu předního a zadního. Na předním jest znak český: na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku vpravo hledící, úst rozžhavených, s jazykem vyplazitým, drápy a čelenkou, vše zlaté barvy. Zadní štít jest rozdělen na sedm polí třemi vodorovnými pruhy tak, že vrchní dva jsou rozpůleny, třetí spodní třikráte dělen. V horním pravém poli jest znak slovenský: na červeném štítě tři modré vrchy, z nichž na prostředním vyšším vztyčen jest stříbrný kříž patriarší. V levém horním poli znak Podkarpatské Rusi: štít na zdél rozdělený, v pravém, modrém poli tři zlatá břevna, v levém, stříbrném poli stojící červený medvěd vpravo hledící. V pravém středním poli znak moravský: na modrém štítě vpravo hledící orlice s čelenkou, stříbrně a červeně šachovaná.

V levém středním poli znak slezský: na zlatém štítě vpravo hledící černá orlice s čelenkou v červené zbroji se stříbrnou pružinou na prsou, zakončenou jetelovými trojlístky a uprostřed zdobenou křížkem.

V pravém spodním poli znak Těšínska: na modrém štítě zlatá orlice vpravo hledící. Ve spodním středním poli znak Opavska: štít červeně a bíle rozpůlený. V levém spodním poli znak Ratibořska: štít rozpůlený, v pravém modrém poli zlatá orlice s čelenkou vpravo hledící, levé pole bílé a červeně rozpůlené.“

Na zadní straně naše geocoinu bude vyobrazen náš nejen první československý prezident, ale i český vědec, filozof, pedagog, politik a žurnalista zakladatel novodobého československého státu Tomáš Garrigue Masaryk. Každého z nás určitě ve školách učili, že T. G. Masaryk pocházel z Hodonína, který se narodil jako prvorozeným synem chudé rodině Josefa Masárika. Studoval ve Vídni, na gymnázium v Brně, kde byl vyloučen, a svá studentská léta dokončil opět ve Vídni. Jeho letitým přítelem byl velice známý spisovatel Karel Čapek, který napsal jedno z nejvýznamnějších děl – Hovory s T. G. Masarykem. V pozdějších letech se setkává v Lipsku se svou manželkou Charlottou Garrigue, která porodila svému choti šest dětí a za svůj život působila v několika ženských hnutí. Do konce 19. století a začátkem 20. století se potkává s mnoha známými osobnostmi, jako byl Karel Kramář, se kterým vytvořil skupinu tzv. realistů, Františkem Drtinou, Edvardem Benešem a dalšími zakládá Českou stranu lidovou (realistickou). V roce 1914 nastává bod zlomu, 1. světová válka. T. G. Masaryk odjel v prosinci 1914 do exilu, aby proti Rakousku bojoval v zahraničí, téhož roku odjel ještě do Itálie a po varování svých přátel se už do vlasti nevrátil. Zpráva o revoluci v Praze a vzniku Československa dne 28. října 1918 zastihla Masaryka v Americe, stejně jako to, že byl zvolen prezidentem. Masaryk se do své rodné vlasti vrací 21. prosince roku 1918, kde druhý den pronesl na Hradě své první poselství k Národnímu shromáždění. Zvolen tak byl i v rocích 1920, 1927 a 1934. V roce 1935 ze zdravotních důvodů abdikoval. 14. září 1937 Masaryk umírá na zápal plic. Historie praví, že jeho pohřeb byl vekou národní manifestací za svobodu a demokracii. Na konci menšího výtahu ze života T. G. Masaryka jsme si opět dovolili vytáhnout pár slov z webových stránek Pražského hradu:

„Masarykovou zásadou bylo, že demokracie je protivou aristokratismu, a byl proto přesvědčeným stoupencem republikánského zřízení. Po tisíciletí monarchismu bylo štěstím pro novou republiku, že jejím prezidentem se stal právě on. Rozsáhlé vzdělání filozofické, historické a sociologické, znalost cizích zemí a jazyků, významná činnost vědecká a pedagogická, dlouholetá politická zkušenost stranický i poslanecká, odpor proti tomu, že veliká většina lidí politicky činných se nedovede povznést nad sebe, nedovede se vyprostit z kleší nekritického egocentrismu, vysoká osobní morálka, střídmý život a v neposlední řadě také důstojné, ba vznešené vzezření a vystupování – tím vším založil v české politické tradici příklad státníka, který pro jeho nástupce byl a dlouho ještě zůstane nedostižným vzorem.“

Historii je třeba si připomínat a právě tento geocoin má vznést vzpomínku na toto období, které bylo pro zrození našeho státu velice podstatné. Doufáme, že se bude na tolik líbit svým originálním tvarem a obohatí třeba právě vaši sbírku nejen jako trackovací předmět, ale právě třeba onu již zmíněnou vzpomínku.

Geocoin se bude vyrábět ve čtyřech různých provedeních. Ve verzi nelimitní, která bude volně v prodeji i po skončení akce (v případě realizace), ve verzi limitní vyrobené v počtu 50ks, ve verzi super limitní vyrobené v počtu 20ks a ve verzi donátorské, kterou bude možné získat pouze v sadě formou podpory projektu (vyrobí se přesný počet pouze pro donátory mince, kteří si ji vybrali v sadě).

Geocoin má rozměry 60mm na šířku, 33mm na výšku a je 4mm silný.

No news has been found

Nelimitní geocoin (0 The number of available rewards)

by 200,00 Kč
Delivery time - 31.3.2017
Nelimitní verze geocoinu

Limitní edice (10 The number of available rewards)

by 300,00 Kč
Delivery time - 31.3.2017
Limitní geocoin (vyroben v počtu 50ks)

Sada nelimitka a donátorská mince (0 The number of available rewards)

by 500,00 Kč
Delivery time - 31.3.2017
Sada s nelimitní a donatorskou mincí (limitní ( donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje dvě verze geocoinu.

Sada limitka a donátorská mince (10 The number of available rewards)

by 650,00 Kč
Delivery time - 31.3.2017
Sada s limitní a donatorskou minci (limitní (vyrobena v počtu 50ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje dvě verze geocoinu .

Sada s limitní, nelimitní a donatorskou mincí (10 The number of available rewards)

by 850,00 Kč
Delivery time - 31.3.2017
Sada s limitní, nelimitní a donatorskou minci (nelimitní, limitní (vyrobena v počtu 50ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje tři verze geocoinu.

Limitní sada (10 The number of available rewards)

by 1 050,00 Kč
Delivery time - 31.3.2017
Kompletní sada všech vyrobených limitních verzí mince ( limitní (vyrobena v počtu 50ks), ultra limitní (vyrobena v počtu 20ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje tři verze geocoinu.

Kompletní sada (10 The number of available rewards)

by 1 200,00 Kč
Delivery time - 31.3.2017
Kompletní sada všech vyrobených verzi mince (nelimitní, limitní (vyrobena v počtu 50ks), ultra limitní (vyrobena v počtu 20ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje čtyři verze geocoinu.