Project ended, it cannot be supported
Total support 39/100 pc (39%)
Needed 100 pc
The project ends in FINISHED

Tento náš druhý geocoin má za cíl Vás opět seznámit s jednou kulturní památkou našeho regionu. Na přední straně je vyobrazena, řekl bych, celkem neznámá kaple sv. Vojtěch, která se nachází asi 1,5 km jižně od Kounova na úbočí vrchu Džbán. Kaple je postavena na místě, kde podle pověsti sv. Vojtěch učinil zázrak. Obec Kounov tehdy sužovalo velké sucho a sv. Vojtěch svými modlitbami přivolal životodárný déšť.

O stáří kaple se vedou spory, podle pověsti byla postavena brzy po svatořečení svatého Vojtěcha. Nejstarší zpráva o pouti ke kapli svatého Vojtěcha je stará více než tři sta let, formulace historického textu však ukazuje, že kaple byla v té době už známým poutním místem a zdejší poutní tradice je tedy podstatně starší. Dnešní barokní podobu dala kapli přestavba na přelomu 17. a 18. století.

Po komunistickém převratu v roce 1948 byla tradice Svatovojtěšských poutí v Kounově přerušena, obnovit se jí podařilo teprve v roce 2006. Současně byla zahájena stavební obnova kaple. Interiér kaple není přístupný, restaurovaný oltář s obrazem svatého Vojtěcha z roku 1883 je k vidění v novogotickém chrámu svatého Bartoloměje v Rakovníku.

"Pověst"

Když se roku 992 vracel biskup Vojtěch z Říma do Prahy, zabloudil v hlubokých lesích nad osamělým Kúnovým dvorem, pozdějším Kounovem. Několik dní se marně pokoušel najít cestu ven, až přišel na lesní mýtinu, kde stádo hubených ovcí spásalo zpola uschlou trávu. Opodál pod stromy seděli zkroušení pastýři, zmoženi strašlivým horkem, které už měsíce mořilo lidi i zvířata. Biskup požádal pastýře, aby mu ukázali cestu ku Praze a vyvedli jej z lesa. Ještě než se Vojtěch s pastýři rozloučil, poprosil o hlt vody, aby uhasil žízeň. Džbánky pastýřů však byly už prázdné, a tak ukázali vzhůru do kamenité stráně, kde byla jediná studánka v okolí. V ní však Vojtěch místo čistého pramene našel jen louži bahnité vody, špatné k pití. Pastýři jen pokrčili rameny a mlčky vzhlédli k vyprahlému nebi. Biskup dojatý smutným pohledem ubohých lidí, povzbudil pastýře několika slovy naděje, vystoupil na blízký kámen, sepjal ruce k motlidbě a prosil o déšť. Pastýři poklekli kolem kamene a prosili s ním. Brzy v dálce zahřmělo, nebe potemnělo těžkými mraky a dolů se v dlouhých provazcích spustil životodárný déšť. Od té doby vděční lidé putovali na místo, kde biskup Vojtěch vykonal zázrak, a když roku 997 zemřel mučednickou smrtí ( byl zavražděn 23. dubna 997 při misijní cestě mezi pohanské Prusy ) a dva roky poté byl prohlášen svatým, postavili vedle studánky kapli k jeho poctě. Kámen, na němž při motlidbě stál, a do nějž se otiskly obrysy biskupových nohou, vložili pod oltář.

Na zadní straně geocoinu naleznete znak obce Kounov. Vznik Kounova je datován mezi 11. až 12. stoletím, do období velké kolonizace, ve kterém vznikala téměř všechna sídla na Poddžbánsku. Název sídla (původně Kúnov → Kounov) se odvozuje od osobního jména Kúna, domácké podoby jména Konrád. První písemná zmínka pochází z roku 1228, kdy se jako svědek na jedné z královských listin uvádí Kuna z Kounova.

Dále je na zadní straně k vidění rostliny chmele otáčivého (humulus lupulus). Tato rostlina je pro zdejší kraj velice typická a tvoří jednu z hlavních zemědělských produkcí nejen v okolí obce Kounov, ale celého zdejšího regionu. Nemusím asi připomínat na co se tato rostlina používá. Šištičky této rostliny lemují okraj tohoto geocoinu.

Kaple sv. Vojtěcha není jedinou zajímavou památkou. Zhruba 1 km východně se nachází takzvané Kounovské kamenné řady. Řady bývají považovány za pravěkou megalitickou observatoř, v Seznamu nemovitých památek jsou zapsány jako kultovní místo, podle některých se jedná o novověké meze polí. Existuje i řada dalších teorií. Omezený archeologický výzkum, který před lety na části areálu proběhl, nepřinesl přesvědčivé důkazy o žádné z nich.

V současné době se na lokalitě o rozloze zhruba 11 ha porostlé smíšeným lesem, trávou a křovisky nachází 14 neúplných rovnoběžných řad, sestavených z více než dvou tisíc neopracovaných křemencových kamenů – podle badatelů Helšuse a Hluštíka jich na počátku 80. let 19. století bylo 2240. Řady mají takřka přesnou severojižní orientaci. Vzdálenost mezi nimi je nepravidelná, od 11 do 18 m. Délka řad kolísá od 50 do 350 metrů, kameny v nich jsou maximálně 50–60 cm vysoké. V prostoru řad nebo v jejich blízkém okolí se nalézá jen pět větších balvanů. Kámen, nazývaný Pegas, leží v jihozápadní části areálu mezi druhou a třetí řadou. Kámen zvaný Gibbon (nebo také Gibbon I) se nachází na severovýchodě areálu, v prostoru za poslední řadou. Další kámen, s přírodní prohloubeninou, slouží v druhotné poloze jako krmítko pro zvěř v hájovně západně od řad (bývá označován jako Gibbon II). V poli východně od řad se nacházejí, údajně v nepůvodní poloze, dva samostatné balvany, označované jako menhiry. Mnoho křemencových balvanů, podobných kamenům v řadách, leží v lese pod severním svahem náhorní plošiny.

Geocoin je 4mm silný a v průměru má 50mm. Bude vyroben ve 4 variantách:

Nelimitní - copper, Limitní - gold, Ultralimitní - silver a Donátorská - black nickel

No news has been found

Nelimitní geocoin (0 The number of available rewards)

by 200,00 Kč
Delivery time - 23.12.2016
Nelimitní verze geocoinu

Limitní edice (10 The number of available rewards)

by 300,00 Kč
Delivery time - 23.12.2016
Limitní geocoin (vyroben v počtu 50ks)

Sada nelimitka a donátorská mince (0 The number of available rewards)

by 500,00 Kč
Delivery time - 23.12.2016
Sada s nelimitní a donatorskou mincí (limitní ( donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje dvě verze geocoinu.

Sada limitka a donátorská mince (10 The number of available rewards)

by 650,00 Kč
Delivery time - 23.12.2016
Sada s limitní a donatorskou minci (limitní (vyrobena v počtu 50ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje dvě verze geocoinu

Sada s limitní, nelimitní a donatorskou mincí (10 The number of available rewards)

by 850,00 Kč
Delivery time - 23.12.2016
Sada s limitní, nelimitní a donatorskou minci (nelimitní, limitní (vyrobena v počtu 50ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje tři verze geocoinu

Limitní sada (10 The number of available rewards)

by 1 050,00 Kč
Delivery time - 23.12.2016
Kompletní sada všech vyrobených limitních verzí mince ( limitní (vyrobena v počtu 50ks), ultra limitní (vyrobena v počtu 20ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje tři verze geocoinu

Kompletní sada (10 The number of available rewards)

by 1 200,00 Kč
Delivery time - 23.12.2016
Kompletní sada všech vyrobených verzi mince (nelimitní, limitní (vyrobena v počtu 50ks), ultra limitní (vyrobena v počtu 20ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje čtyři verze geocoinu