Project ended, it cannot be supported
Total support 107/100 pc (107%)
Needed 100 pc
The project ends in FINISHED

Rád bych vám tímto představil projekt v pořadí již TŘETÍHO KOUSKU úspěšné serie ZDRAVOTNICKÝCH COINŮ. Mé zdravotnické coiny nejsou jen sběratelskými kousky, ale jsou vymýšleny tak aby si majitel každého coinu zopakoval základy první pomoci a postupy v různých kritických a život ohrožujících stavech. Tento coin vám tentokrát pomůže rozpoznat příznaky CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY. Jedná se tedy o další UŽITEČNÝ geocoin do sbírky, který vám může pomoci skutečně zachránit život a přímo tedy navazuje na coin první. Cévní mozková příhoda je TŘETÍ nejčastější příčinou smrti.

Geocoin má v průměru 60mm a je 4mm silný.
 

Geocoin se bude vyrábět ve čtyřech různých provedeních. Ve verzi nelimitní, která bude volně v prodeji i po skončení akce (v případě realizace), ve verzi limitní vyrobené v počtu 50ks, ve verzi super limitní vyrobené v počtu 20ks a ve verzi donátorské, kterou bude možné získat pouze v sadě formou podpory projektu (vyrobí se přesný počet pouze pro donátory mince, kteří si ji vybrali v sadě).

Cévní Mozková Příhoda je stav, který vyžaduje NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU POMOC !!!
Pacient musí být ve specializovaném zařízení cca do 3 hodin. Proto je nutné neztrácet čas, včas rozpoznat příznaky a co nejrychleji zavolat záchrannou službu (155).

CMP, též ictus, iktus, mozková mrtvice nebo mozkový infarkt) je náhle se rozvíjející postižení určitého okrsku mozkové tkáně vzniklé poruchou jejího prokrvení. K této poruše může dojít buď na podkladě uzávěru mozkové tepny (tzv. ischemická CMP), nebo na podkladě krvácení z mozkové cévy (tzv. hemoragická CMP). Jedním z nejdůležitějších diagnostických úkolů je rozlišit ischemickou a hemoragickou cévní mozkovou příhodou, protože terapeutický přístup je v obou případech odlišný a nevhodná volba může stav nemocného zhoršit.

Ischemická cévní mozková příhoda (ICMP) je nejčastější typ. Vzniká na podkladě trombózy nebo embolie. Trombóza vzniká na podkladě aterosklerózy mozkových tepen. Embolie vzniká většinou utržením trombu vzniklého v jiném místě cévního řečiště a jeho zanesením do mozkových tepen. ICMP se projevuje nejčastěji postižením hybnosti různých částí těla. Při včasné léčbě (do 3–6 hodin) je možnost úplné úpravy těchto neurologických potíží.

U ICMP se rozlišuje několik typů podle skupin symptomů.

 • Lakunární infarkt (LACI) – postižení je charakterizované motorickými a senzorickými poruchami.
 • Totální přední infarkt (TACI) – postižený vykazuje známky jako např. dysfázie (porucha tvorby a porozumění řeči), defekty zrakového pole, poruchy hybnosti a citu v nohou, rukou a obličeji.
 • Parciální přední infarkt (PACI) – u postižených se objevují podobné známky jako u TACI a lokalizovanější poruchy citu.
 • Zadní infarkt (ZACI, anglická zkratka POCI) – objevují se nekoordinované pohyby, poruchy svalového napětí, bezvědomí.

Hemoragická cévní mozková příhoda (HCMP) je způsobena prasknutím (rupturou) cévy v dané oblasti. HCMP je způsobena většinou vysokým krevním tlakem. Následky bývají většinou závažnější, příznaky se rozvíjejí rychleji a stupeň postižení je větší. Společně s projevy CMP se totiž v lebeční dutině zvyšuje významně obsah tekutin daný výronem krve, který zvyšuje nitrolební tlak. Tento zvýšený tlak se podílí na rychlém rozvoji příznaků i jejich tíži. Při rozsáhlém krvácení může dojít velmi rychle k mozkovému otoku, útlaku centra pro dýchání a srdeční činnost a tím ke smrti postiženého.

Při krvácení z některé porušené cévy v mozkových obalech dochází též k rozvoji neurologických příznaků, které jsou komplikovány působením krevních produktů, shlukujících se v krevní sraženinu (hematom). Krevní sraženina reaguje nadále s mozkomíšními tekutinami. Tato reakce představuje pro pacienta sekundární nebezpečí, protože se příznaky potvrzující tuto komplikaci objeví až v určitém odstupu (do 10 dní). Neurologické postižení se tak prohlubuje a původně zlepšující se stav pacienta se zhoršuje. Objevuje se tzv. opožděné ischemické postižení mozku.

Příznaky Cévní Mozkové Příhody:

 • slabost až ochrnutí nebo porucha citlivosti poloviny těla,
 • náhlá porucha ostrosti vidění, dvojité vidění,
 • jednostranná slepota,
 • náhlá porucha řeči, sluchu,
 • náhle vzniklá nevysvětlitelná závrať,
 • další neurologické poruchy podle lokalizace postižení.

U krvácení z cév probíhajících v mozkových obalech se typicky objevuje náhlá silná bolest hlavy s příznaky podráždění mozkových plen (bolest se zvyšuje při pokusu zdvihnout hlavu nad podložku). Při rozsáhlém poškození může všech typů CMP dojít k rychlému vzniku bezvědomí pacienta.

První pomoc:

 • V případě jakéhokoli podezření na CMP okamžitě volejte rychlou zdravotnickou pomoc.
 • Do příjezdu sanitky pacienta uklidněte, položte na záda a zajistěte, aby byl při vědomí, v klidném prostředí a pokud možno dýchal čerstvý vzduch. Pokud pacient ztratí vědomí, položte jej na záda a zakloňte hlavu. Nikdy postiženému nepodkládejte hlavu např. dekou nebo polštářem!
 • Pokud pacient přestane dýchat, okamžitě začnete resuscitovat podle pokynů dispečera záchranné služby.

 

No news has been found

Nelimitní geocoin (0 The number of available rewards)

by 200,00 Kč
Delivery time - Podzim 2017
Nelimitní verze geocoinu

Limitní edice (10 The number of available rewards)

by 300,00 Kč
Delivery time - Podzim 2017
Limitní geocoin (vyroben v počtu 50ks)

Sada nelimitka a donátorská mince (0 The number of available rewards)

by 550,00 Kč
Delivery time - Podzim 2017
Sada s nelimitní a donatorskou mincí (limitní ( donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje dvě verze geocoinu.

Sada limitka a donátorská mince (10 The number of available rewards)

by 650,00 Kč
Delivery time - Podzim 2017

Sada s limitní, nelimitní a donatorskou mincí (10 The number of available rewards)

by 850,00 Kč
Delivery time - Podzim 2017
Sada s limitní, nelimitní a donatorskou minci (nelimitní, limitní (vyrobena v počtu 50ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje tři verze geocoinu.

Limitní sada (10 The number of available rewards)

by 1 050,00 Kč
Delivery time - Podzim 2017
Kompletní sada všech vyrobených limitních verzí mince ( limitní (vyrobena v počtu 50ks), ultra limitní (vyrobena v počtu 20ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje tři verze geocoinu.

Kompletní sada (10 The number of available rewards)

by 1 200,00 Kč
Delivery time - Podzim 2017
Kompletní sada všech vyrobených verzi mince (nelimitní, limitní (vyrobena v počtu 50ks), ultra limitní (vyrobena v počtu 20ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje čtyři verze geocoinu.